Lozinkadocument-fontDesna strelicaEnergijacogcompassDesna strelicaEnergijadocument-font

Брзина, правец и насока на движење, векторски карактер на брзината

Брзина, правец и насока на движење, векторски карактер на брзината