Lozinkadocument-fontDesna strelicaEnergijacogcompassDesna strelicaEnergijadocument-font

Поими и величини со кои се опишува осцилаторното движење

Поими и величини со кои се опишува осцилаторното движење